Prosjekter

Sparebank 1 Helgeland

Sparebank 1 Helgeland

Størrelse: 4000 m2. Pris: 65 mnok eks mva. Entrepriseform: Byggherrestyrt sideentreprise. Byggetid: 2021 - 2023. Rolle: Hovedbedrift, ansvarlig for bygging. Arkitekt/Rådgivere: Norconsult AS. Byggherre: Bankbygg Mo AS.

Gymsalbygg for Båsmo- og Selfors barneskole

Gymsalbygg for Båsmo- og Selfors barneskole

Størrelse: 2 020 m2. Pris: 95 mnok eks mva. Entrepriseform: Totalentreprise. Byggetid: 2022 - 2023. Rolle: Totalentreprenør. Ark: SPINN Arkitekter AS. Rådgivere: Cowi AS.

Ambulansestasjon Helgelandssykehuset HF

Ambulansestasjon Helgelandssykehuset HF

Prosjektet gjelder ny ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Bygget føres opp i to etasjer. Bygget inneholder garderober, dusj, lager, toaletter, garasjer, vaskehall mm i første etasje. I plan to er det soverom med egne toalettrom («hotellrom»), wc,...

Terminalveien 21

Terminalveien 21

Utbygging av kontorfløy for Mo industripark AS. Utvidelse av lokalene Haneseth Energi AS leier. Bygget består av nye kontorer, fellesområder, møterom mm. Størrelse: 250 m2. Pris: 5,5 mnok eks mva. Entrepriseform: Totalentreprise. Byggetid: 2022. Rolle:...

Gruben IL Allaktivitetshus

Gruben IL Allaktivitetshus

Prosjektet bestod hovedsakelig av betongarbeider knyttet til fundamentering av bygget.Ellers har vi hatt ansvar som hovedbedrift, samt ansvar for en god del innredningsarbeider mm. Navn: Gruben IL Allaktivitetshus. Størrelse: 10 000m2. Pris: 12mnok eks mva....

Gruben barneskole

Gruben barneskole

Totalentreprise bestående av prosjektering og bygging av ny barneskole på Gruben, Mo i Rana. Prosjektet omfattet en 3-paralells barneskole (1.-7. trinn) for til sammen ca. 535 elever og ca. 80 ansatte. Det ble også bygd SFO- og ATO-avdeling, samt omfattende grunn- og...

Øvre og nedre Leiråga kraftverk

Øvre og nedre Leiråga kraftverk

Jobben var for oss en underentreprise for Øijord Aanes Entreprenørforretning as, hvor vi var ansvarlige for alt av bygningsmessige arbeider og betongarbeider. Prosjektet bestod av to komplette kraftverkbygninger og tilhørende instalasjoner som dammer, inntak,...

Grubhei Autosenter

Grubhei Autosenter

Hovedentreprise på bygging av komplett ny bensinstasjon på Mo i Rana. Krevende prosjekt i form av svært kort byggetid, og kompliserte tekniske installasjoner. Her var vi helt avhengige av god fremdriftsplanlegging for å nå mål. Pris: 22mnok eks mva. Entrepriseform:...

Selfors sykehjem

Selfors sykehjem

Tre og Betong er generalentreprenør på Selfors Sykehjem, ett av de største byggeprosjektene i Rana kommune i nyere tid. Byggherre er Rana kommune. Det nye sykehjemmet erstattet det gamle sykehjemmet som ble bygget i 1982 og øker både effektivitet på arbeidsplassen...

E6 Urlandå

E6 Urlandå

Støttemur i betong mellom E6 og jernbane. Byggherre: Statens Vegvesen. Underentreprenør for Øijord & Aanes Entreprenørforretning as. Støttemur i betong langs E6, lengde 63m, kontrollklasse 3, utvidet kontroll. Kontraktsum: ca. 2mill inkl. mva. Utført i tidsrommet:...

Utleiebygg RIMI

Utleiebygg RIMI

Utleiebygg Rimi – Verkstedveien 9. Byggherre: Eiendomsselskapet Verkstedveien 9 AS. Utleiebygg for Rimi mm. Areal:1400 m2. Kontraktsum: ca. 10 mill inkl. mva. Utført i tidsrommet: november 2011 til september 2012.

Rådhusalléen 5

Rådhusalléen 5

Entrepriseform: Totalentreprise. Byggherre: Høgheia Eiendom A/S. Tidsrom :Mai 2011 – juni 2012. Pris: 30 mill inkl. mva.

Rana Gruber Ørtfjellet

Rana Gruber Ørtfjellet

Nytt knuseanlegg inne i gruva. Entrepriseform: Total. Kunde: Rana Gruber A/S. Tidsrom: August 2010 – April 2012. Pris: 30 mill inkl. mva.

Sagbakken stadion, Mo i Rana

Sagbakken stadion, Mo i Rana

Idrettsanlegg. Entrepriseform: Hovedentreprise. Kunde: Rana kommune. Tidsrom: August 2008 til juli 2009. Pris: 33,6 mill inkl. mva.

Nasjonalbiblioteket Mo i Rana

Nasjonalbiblioteket Mo i Rana

Beskrivelse: Depot 2 Entrepriseform: Hovedentreprise. Byggherre: Statsbygg ORGL. Tidsrom: Februar 2002 til juni 2003. Pris: 31,4 mill inkl. mva.

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sykehus. Entrepriseform: Hovedentreprise Kunde: Nordland Fylkeskommune Tidsrom: Juli 1994 til august 1998 Pris: 61,4 mill ink. mva.

Domus kjøpesenter

Domus kjøpesenter

Kjøpesenter. Entrepriseform: Hovedentreprise Byggherre: Coop Helgeland Tidsrom: Nov. 1996 til nov. 1997 Pris: 16,8 mill inkl. mva.

Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank

Næringsbygg. Entrepriseform: Hovedentreprise Byggherre: Helgeland Sparebank Tidsrom: Januar 1984 til oktober 1988 Pris: 24,7 mill inkl. mva.