Øvre og nedre Leiråga kraftverk

Jobben var for oss en underentreprise for Øijord Aanes Entreprenørforretning as, hvor vi var ansvarlige for alt av bygningsmessige arbeider og betongarbeider.

Prosjektet bestod av to komplette kraftverkbygninger og tilhørende instalasjoner som dammer, inntak, kulverter, propper i tunell mm.

Prosjektet er lokalisert et godt stykke fra byen, hvilket krevde god fokus på logistikk. På en plass med særdeles store snømengder vinterstid, og flom i vårperioden, var det ekstra hensyn som måtte tas.

Et utfordrende prosjekt på mange måter.

  • Pris: 30 mnok eks mva.
  • Entrepriseform: Hovedentreprise.
  • Byggetid: 2017-2019.
  • Rolle: Underentreprenør, betong og bygningsmessige arbeider.