Om oss

Tre og Betong AS er en veletablert og solid entreprenørbedrift, som helt siden 1945 har levert en rekke store og små prosjekter for private og offentlige utbyggere i Rana og på Helgeland. Vi er en familiebedrift med lokalt eierskap. Vi satser derfor på lokal utvikling og verdiene beholdes eller investeres lokalt. Vår rolle i utviklingen av Rana og Helgeland er noe vi er stolte over, og vi akter å fortsette med å være en viktig lokal aktør med fokus på vekst i regionen.

Vår største styrke

Helt siden starten har vår største styrke vært våre dyktige, dedikerte, etterrettelige og erfarne ledere og håndverkere. Våre ansatte besitter i dag høy kompetanse og lang erfaring innen flere fagdisipliner. Denne kompetansen kommer kundene til gode, og overføres til yngre ansatte gjennom vårt velprøvde lærlingeprogram. Slik sørger vi for kontinuerlig påfyll av dyktige håndverkere til våre prosjekter.

Vår samlede erfaring og kompetanse skal være en trygghet for våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

HMS

Vi jobber for seriøsitet i byggebransjen, og oppfordrer egne ansatte til å være organisert. Vi har i dag betingelser ut over det som kreves av vår tariffavtale. Vi er opptatte av at alle på våre byggeplasser skal ha forsvalige lønns-og abeidsvilkår i henhold til norske lover og regler. Vi har derfor et begrenset antall ledd med underleverandører under oss, og vi fører kontroll med alle våre leverandører og samarbeidspartnere.

Vi har hele tiden hatt et gjennomgående fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø. Som byggherre, samarbeidspartner eller leverandør kan man være trygg på at våre prosjekter og byggeplasser står til forventningene som stilles. For våre ansatte legges det stor vekt på trivsel, og et godt og trygt arbeidsmiljø. Ved at forskjellige mennesker samarbeider blir beslutningene bedre, og vi ønsker derfor å øke mangfoldet i bransjen.

I Tre og Betong AS jobber vi kontinuerlig for å redusere risiko, og vi har et mål om at ingen skal skade seg på jobb – derfor setter vi sikkerheten først, og ønsker det samme av våre samarbeidspartnere.

Kompetanse og kvalitet

Kunnskapen og erfaringene knyttet til både tradisjonelle og moderne metoder, verktøy og materialer gjør oss i stand til å håndtere de fleste prosjekter og entrepriseformer. I nyere tid har vi tilegnet oss høy kompetanse innen miljøriktig bygging og bruk av digitale hjelpemidler. Vår styrke er å levere riktig kvalitet til avtalt tid og pris.

Gjennom snart 80 år på Helgeland har Tre og Betong AS drevet kontinuerlig endringsarbeid, samtidig som vi har beholdt flere av de gamle verdiene. Vi etterstreber å hele tiden utvikle oss i takt med tiden for å kunne gi våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere den beste opplevelsen av oss som entreprenør.

Våre systemer for kvalitetssikring og miljøledelse sørger for at kunder, samarbeidspartnere og leverandører kan være trygge på at vi på en god måte møter de krav og forventninger som stilles.

Stabilitet

Tre og Betong AS har et sterkt fundament å bygge videre på i framtida. Vi har god økonomi, en sunn bedriftskultur og et solid rykte i markedet som en seriøs entreprenør som leverer meget høy kvalitet.

Vi har også et tydelig fokus på sunn og nøktern vekst som igjen skaper sikkerhet for både kunder og ansatte. Dette får vi tilbake gjennom høy tillit i markedet og en stabil arbeidsstokk.

Våre medlemsskap og godkjenninger

Sentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonene søker, prosjekterende og utførende. Godkjenningsmerket er tildelt foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Mer om sentral godkjenning av foretak.

Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største organisasjonen for byggebransjen i Nord Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen. NESO har 91 eiere / medlemsbedrifter fra hele landsdelen, omsetter årlig for nesten 6 milliarder kroner og har omkring 3000 medarbeidere.

Mer om NESO.

Det første steget til gode miljøresultater er å sette seg konkrete og tydelige mål. I Miljøfyrtårns styringsverktøy kan virksomheten nå definere hva den vil oppnå med miljøarbeidet, og hva det er viktig for virksomheten å jobbe med for å komme dit.

Mer om Miljøfyrtårn.

Som læreplassgarantist er vi med på å sikre utdanningen for fremtidens fagarbeidere. Gjennom å være lærlingeplassgarantist så er vi med på å sikre rekruttering til egen bransje og bedrift.

Mer om Lærlingeplassgarantist.

Byggmesterforbundet arbeider for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, kompetanseheving og rekruttering til bransjen vår. Forbundet har fokus på områdene politisk påvirkning, utdanning og rekruttering, bærekraft, medlemsservice, høringssvar, deltakelse i råd og utvalg.

Mer om Byggmesterforbundet

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 3600 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører.

Mer om StartBANK.