Rana Gruber Ørtfjellet

Nytt knuseanlegg inne i gruva.

  • Entrepriseform: Total.
  • Kunde: Rana Gruber A/S.
  • Tidsrom: August 2010 – April 2012.
  • Pris: 30 mill inkl. mva.