E6 Urlandå

Støttemur i betong mellom E6 og jernbane.

  • Byggherre: Statens Vegvesen.
  • Underentreprenør for Øijord & Aanes Entreprenørforretning as.
  • Støttemur i betong langs E6, lengde 63m, kontrollklasse 3, utvidet kontroll.
  • Kontraktsum: ca. 2mill inkl. mva.
  • Utført i tidsrommet: September 2012 – desember 2012.