Bru av betong – omlegging av Ole Tobias Olsens gate

  • Byggherre: Rana Kommune.
  • Bru av betong.
  • Underentreprise.
  • Pris: ca. 2.85 mill inkl. mva.
  • Utført i tidsrommet: Ferdigstilt september 2014.