Gruben barneskole

Totalentreprise bestående av prosjektering og bygging av ny barneskole på Gruben, Mo i Rana.

Prosjektet omfattet en 3-paralells barneskole (1.-7. trinn) for til sammen ca. 535 elever og ca. 80 ansatte. Det ble også bygd SFO- og ATO-avdeling, samt omfattende grunn- og utomhus-arbeid.

Arbeidene ble utført i tråd med byggeforskriften TEK 17 med tilhørende veiledninger, og i forhold til passivhusstandarden i henhold til NS3701 (kriterier for passivhus og lavenergibygninger – yrkesbygninger).

Bygget er bygd i massive trekonstruksjoner (massivtre og limtre) i alle søyler, de fleste bjelker, dekker, yttervegger og et utvalg innervegger.

  • Størrelse: 5500 m2.
  • Pris: 172,5 mnok eks mva.
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Byggetid: 2020-2021.
  • Rolle: Totalentreprenør.
  • Arkitekt: SPINN Arkitekter AS.
  • Rådgivere: Cowi AS.