Ambulansestasjon Helgelandssykehuset HF

Prosjektet gjelder ny ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Bygget føres opp i to etasjer. Bygget inneholder garderober, dusj, lager, toaletter, garasjer, vaskehall mm i første etasje. I plan to er det soverom med egne toalettrom («hotellrom»), wc, møterom, kontorer, oppholdsrom og kjøkken.

Kort byggetid, og tett involvering av en kompetent brukergruppe med klare formeninger om hva som skulle til for at bygge skulle bli bra til formålet.

Byggherre var ansvarlig søker, og under fundamenteringsarbeidet ble det avdekket at arbeidstilsynet underkjente byggherrens forslag til planløsning. Dette medførte at vi på kort tid og under utførelsen av fundamenteringen måtte omprosjektere store deler av første etasje for å ivareta ren/skitten sone på en bedre måte enn det som var tiltenkt.

For å få dette til var vi avnhengige av et særdeles godt og smidig samarbeid mellom byggherre, entreprenører og rådgivere.

  • Størrelse: 750 m2.
  • Pris: 24 mnok eks mva.
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Byggetid: 2022-2023
  • Rolle: Totalentreprenør.
  • Arkitekt: Norconsult AS.
  • Rådgivere: Norconsult AS.