Domus kjøpesenter

Kjøpesenter.

  • Entrepriseform: Hovedentreprise

  • Byggherre: Coop Helgeland

  • Tidsrom: Nov. 1996 til nov. 1997

  • Pris: 16,8 mill inkl. mva.