Helgeland Sparebank

Næringsbygg.

  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Byggherre: Helgeland Sparebank
  • Tidsrom: Januar 1984 til oktober 1988
  • Pris: 24,7 mill inkl. mva.