Gruben IL Allaktivitetshus

Prosjektet bestod hovedsakelig av betongarbeider knyttet til fundamentering av bygget.
Ellers har vi hatt ansvar som hovedbedrift, samt ansvar for en god del innredningsarbeider mm.

  • Navn: Gruben IL Allaktivitetshus.
  • Størrelse: 10 000m2.
  • Pris: 12mnok eks mva.
  • Entrepriseform: Byggherrestyrt sideentreprise.
  • Byggetid: 2021-2023.
  • Rolle: Hovedbedrift, ansvarlig for komplett fundamentering samt noe innredningsarbeider.
  • Kontaktperson: Leif Sagen