Sparebank 1 Helgeland

Sparebank 1 Helgeland Størrelse: 4000 m2. Pris: 65 mnok eks mva. Entrepriseform: Byggherrestyrt sideentreprise. Byggetid: 2021 – 2023. Rolle: Hovedbedrift, ansvarlig for bygging. Arkitekt/Rådgivere: Norconsult AS. Byggherre: Bankbygg Mo...

Gymsalbygg for Båsmo- og Selfors barneskole

Gymsalbygg for Båsmo- og Selfors barneskole Størrelse: 2 020 m2. Pris: 95 mnok eks mva. Entrepriseform: Totalentreprise. Byggetid: 2022 – 2023. Rolle: Totalentreprenør. Ark: SPINN Arkitekter AS. Rådgivere: Cowi...

Ambulansestasjon Helgelandssykehuset HF

Ambulansestasjon Helgelandssykehuset HF Prosjektet gjelder ny ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Bygget føres opp i to etasjer. Bygget inneholder garderober, dusj, lager, toaletter, garasjer, vaskehall mm i første etasje. I plan to er det soverom med...

Gruben barneskole

Gruben barneskole Totalentreprise bestående av prosjektering og bygging av ny barneskole på Gruben, Mo i Rana. Prosjektet omfattet en 3-paralells barneskole (1.-7. trinn) for til sammen ca. 535 elever og ca. 80 ansatte. Det ble også bygd SFO- og ATO-avdeling, samt...