Sparebank 1 Helgeland

Sparebank 1 Helgeland Størrelse: 4000 m2. Pris: 65 mnok eks mva. Entrepriseform: Byggherrestyrt sideentreprise. Byggetid: 2021 – 2023. Rolle: Hovedbedrift, ansvarlig for bygging. Arkitekt/Rådgivere: Norconsult AS. Byggherre: Bankbygg Mo...

Gymsalbygg for Båsmo- og Selfors barneskole

Gymsalbygg for Båsmo- og Selfors barneskole Størrelse: 2 020 m2. Pris: 95 mnok eks mva. Entrepriseform: Totalentreprise. Byggetid: 2022 – 2023. Rolle: Totalentreprenør. Ark: SPINN Arkitekter AS. Rådgivere: Cowi...

Ambulansestasjon Helgelandssykehuset HF

Ambulansestasjon Helgelandssykehuset HF Prosjektet gjelder ny ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Bygget føres opp i to etasjer. Bygget inneholder garderober, dusj, lager, toaletter, garasjer, vaskehall mm i første etasje. I plan to er det soverom med...

Terminalveien 21

Terminalveien 21 Utbygging av kontorfløy for Mo industripark AS. Utvidelse av lokalene Haneseth Energi AS leier. Bygget består av nye kontorer, fellesområder, møterom mm. Størrelse: 250 m2. Pris: 5,5 mnok eks mva. Entrepriseform: Totalentreprise. Byggetid: 2022....

Gruben IL Allaktivitetshus

Gruben IL Allaktivitetshus Prosjektet bestod hovedsakelig av betongarbeider knyttet til fundamentering av bygget.Ellers har vi hatt ansvar som hovedbedrift, samt ansvar for en god del innredningsarbeider mm. Navn: Gruben IL Allaktivitetshus. Størrelse: 10 000m2. Pris:...