Vår styrke ligger på flere plan

Flere føtter å stå på

Siden vi er stor innen eiendomsutvikling så har vi flere føtter å stå på. I tillegg til vanlige oppdrag og prosjekter så både utvikler vi, bygger og rehabiliterer egne bygg for utleie og salg. Dette gjør at vi er spesielt sterke i lavkonjunkturer. Vi kan igangsette prosjekter på egne bygg og ha god og stabil aktivitet hele tiden.

I tillegg til vår tradisjonelle entreprenørskap så er utleie av næringsbygg og leiligheter en viktig del av vårt virksomhetsfelt. Dette driftes gjennom Fadas AS.

Våre flinke fagfolk

Kunnskap, erfaring, kvalitet og tradisjon! Vår styrke gjennom alle år har alltid vært våre dyktige håndtverkere. Med sin lange erfaring kan de gi kundene trygghet på at produktet de kjøper av oss holder høy faglig kvalitet.

Evnen til å utføre arbeider av god kvalitet har alltid vært en grunnpilar i firmaets målsetning. Derfor er medarbeidere med bred faglig bakgrunn vår aller viktigste ressurs.

Stabilitet og kvalitet

Tre og Betong AS har et sterkt fundament å bygge videre på i framtida. Vi har god økonomi, en sunn bedriftskultur og et solid rykte i markedet som en seriøs entreprenør som leverer meget høy kvalitet.

Vi har også et tydelig fokus på sunn og nøktern vekst som igjen skaper sikkerhet for både kunder og ansatte. Dette får vi tilbake gjennom høy tillit i markedet og en stabil arbeidsstokk.

Lokal tilhørighet

Vi er en familiebedrift med lokalt eierskap. Vi satser derfor på lokal utvikling og verdiene beholdes eller investeres lokalt. Vår rolle i utviklingen av Rana og Helgeland er noe vi er stolte over, og vi akter å fortsette med å være en viktig lokal aktør med fokus på vekst i regionen.