Selfors Sykehjem

Detaljer

Entrepriseform

— Generalentreprise

Byggherre

— Rana kommune

Tidsrom

— 2014 - 2016

Pris

— 207 mill. inkl. mva.

Areal

— 10 000m2

10.000 kvm og 80 plasser

Tre og Betong er generalentreprenør på Selfors Sykehjem, ett av de største byggeprosjektene i Rana kommune i nyere tid. Byggherre er Rana kommune.

Det nye sykehjemmet skal erstatte det gamle sykehjemmet som ble bygget i 1982 og vil øke både effektivitet på arbeidsplassen samt komfort for både beboere og ansatte. Det nye bygget vil huse 80 sykehjemsplasser, dagsenter og lokaler for kommunens hjemmetjeneste.

Bygget består av kjeller pluss 3 etasjer. Bæresystemet i bygget består av stål og betong. Fasaden er i hovedsak av tegl, men der er innslag av fasadeplater og royalimpregnert furu.

Bygget er utformet som en hestesko der utearealene mellom fløyene er godt tilrettelagt slik at beboerne kan tilbringe tid ute på fine dager.

Vi er svært fornøyd med å ha fått dette prosjektet. Samarbeidet med kommunen fungerer godt og vi ser frem til å komme i gang for fullt.

Bygget er planlagt ferdigstilt med overtakelse våren 2016.