Domus kjøpesenter

Beskrivelse

Kjøpesenter.

Detaljer

Entrepriseform

— Hovedentreprise

Byggherre

— Coop Helgeland

Tidsrom

— Nov. 1996 til nov. 1997

Pris

—16,8 mill inkl. mva.