Lærling i Tre og Betong AS

Oppstart

Du vil få en grundig gjennomgang av Tre og Betong og hvordan din tid som lærling vil utarte seg. Vi går gjennom forventinger og planlagt progresjon i din tid som lærling.

 • Våre forventinger
 • Dine forventinger
 • Avtaleverket for lærlinger
 • Arbeidsdagen

Første år

I ditt første år så vil du komme godt inn i arbeidsdagen og bli kjent med dine fremtidige arbeidskamerater. Du vil få arbeide med mange forskjellige oppgaver og graden av ansvar vil øke. Vi vil sammen evaluere din utviklling.

 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • Kontinuerlig oppfølging
 • Evaluering

Andre år

Det andre året hos oss så har du kommet godt inn i arbeidet. Den grunnleggende praktiske erfaringen begynner å komme på plass, og hvis du er klar for det så blir du tildelt større ansvar når det gjelder planlegging og utførelse.

 • Økt ansvar
 • Oppfølging etter behov
 • Evaluering

Svenneprøve

Etter endt lærlingetid så tar vi en oppsummering av din tid som lærling hos oss. Det avholdes så eksamen for ditt fagfelt. Hvis alt har går som det skal både under lærlingeperioden og med eksamen, så ønsker vi snakke med deg om mulighetene for videre ansettelse hos oss.

 • Oppsummering av læringetiden
 • Svenneprøve
 • Evt. fast ansettelse